МОРЕТО И ЛУНАТА / THE SEA AND THE MOON

Здравейте, приятели!

 

Представяме ви официалния клип към нашата песен “Морето и Луната”!

Това е приказка за любовта между тези две прекрасни стихии. Надяваме се да ви хареса! Споделете, ако е така!

 

Можете да купите песента по-долу на тази страница или тук: ЛИНК 

 

 

Hi everyone! We a proud to present to you our official music video for our song “The Sea and the Moon”!

This a song in Bulgarian about the impossible love between these two amazing forces of nature. We hope you enjoy it! Share if you do!

 

Purchase the song below or here: LINK

 

You can also find the translated lyrics below.

 

 

CREDITS МОРЕТО И ЛУНАТА / THE SEA AND THE MOON Lyrics: Anna Yanova-Cattoor | Music: Jared Cattoor & Anna Yanova-Cattoor Lead and backup vocals: Anna Yanova-Cattoor Electric guitar: Jared Cattoor | Bass: Paul Brackens | Drums: Matey Hristoskov | Percussion: Piero Epifania | Keyboards and synths: Andrew Stephen. This album was recorded at Eightfold Studios - St. Louis, USA, The Music Dojo - St. Louis, USA and Pacific Studios - Sofia, Bulgaria. Executive producer: Andrew Stephen. Mixed by Andrew Stephen at Eightfold Studios - St. Louis, USA. Mastered by Brad Sarno at Blue Jade Audio Mastering - St. Louis, USA. All arrangements are by Two Cities One World. All rights reserved. VIDEO with Anna Yanova-Cattoor | Jared Cattoor | Justin Ra ~ Directed by Yavor Vesselinov & Kalina Mondzholovska Director of photography, editor & colorist Yavor Vesselinov | Stop motion photography Kalina Mondzholovska Production design Yavor Vesselinov | Makeup Laura Jefferson | Hair Jane Patcha | Assistant production Emil Doychinov Produced by ZHOLI MEDIA ----------

 

 

ТЕКСТ / LYRICS "Морето и Луната"

Текст: Анна Янова-Катур

Музика: Джаред Катур и Анна Янова-Катур

 

Искам да докосна звездите, луната

Да съм нейния ритъм и ехо на земята

Тя ме вълнува, кара ме да бушувам без страх

Но аз никога до нея не се допрях

 

Всяка нощ морето си мисли

Докато изпраща рибарски лодки от водите си чисти

Пленник е то на едно чувство, така важно за всички нас

Най-силно го кара да бушува, когато удари точния час

И запява морето с глас, и запява морето с глас

 

Искам да докосна звездите, луната

Да съм нейния ритъм и ехо на земята

Тя ме вълнува, кара ме да бушувам без страх

Но аз никога до нея не се допрях

 

Всяка сутрин луната си мисли

Докато посреща лъчите на слънцето, топли и близки

Пленник е тя на същото чувство, важно за всички нас

Така силно я кара да танцува и да пее в захлас

Но дойде ли утринния час, заплаква луната с глас

 

Искам да докосна вълните, земята

Да съм неговия ритъм и ехо в небесата

Като слънцето да галя с лъчите си морския бряг

Но аз никога до него не се допрях

 

Ден и нощ се сменят

Вълните на приливи и отливи се женят с брега

А морето и луната продължават да пеят

Своята песен за любовта

 

Искам да докосна вълните, земята

Да съм неговия ритъм и ехо в небесата

Като слънцето да галя с лъчите си морския бряг

Но аз никога до него не се допрях

Но аз никога до нея не се допрях

Но аз никога до него не се допрях

 

 

“The Sea and The Moon”

I want to touch the stars, the moon

To be her rhythm and echo on the earth

She moves me, makes me storm without fear

But I can never touch her…

 

Each evening the sea is thinking to himself

While sending off fishermen boats from his clean waters

He’s a prisoner to a feeling that we all know too well

It makes him storm the strongest when the night falls

And he starts singing

 

I want to touch the stars, the moon

To be her rhythm and echo on the earth

She moves me, makes me storm without fear

But I can never touch her…

 

Each morning the moon thinks to herself

While embracing the first sun rays, warm and close

She’s a prisoner to the same feeling

It makes her dance and sing so freely

But when the morning hour comes, she starts crying

 

I want to touch the waves, the earth

To be his rhythm and echo in the skies

I want to caress the shore as the sun touches the earth with its ray

But I can never touch him…

 

Day and night change

The waves keep marrying the shore with each tide

And the sea and the moon keep singing their love song

 

I want to touch the waves, the earth

To be his rhythm and echo in the skies

I want to caress the shore as the sun touches the earth with its ray

But I can never touch him…

But I can never touch him…

But I can never touch her.